mandag, november 05, 2007

En fordærvelig sædvane

Selskabet for Københavns Historie har på sitet koebenhavnshistorie.dk lagt en transskriberet version af Henrich Callisens svært opdrivelige bog fra 1807 på nettet. Bogens titel er "Physisk Medizinske Betragtninger over Kiøbenhavn", og det lyder rigtig tørt, men dele af den evigt alvidende og meget velinformerede Callisens bog er faktisk rigtig interessante og skægge.

En lille bid, jeg citerer fra s. s. 546, resten kan læses på dette link.

"En anden fordærvelig Sædvane, som, saavel i physisk som moralsk Henseende, har megen Indflydelse paa National Kraft og Styrke, Sædelighed og Helbred, Liv og Død, er den alt for tidlige og for ofte igientagne Tilfredsstillelse af Kiønsdriften. I Oldtiden handlede man heri anderledes; den arbeidsomme, og ved gymnastiske Øvelser hærdede, unge Mand tænkte ikke førend i en Alder af 24 til 25 Aar, da han var stærk og kraftfuld, paa Tilfredsstillelsen af denne Drift; nu holder man op, hvor hine begyndte... Tidligere Udsvævelser i Kiønsdriften holde Legemet tilbage i dets Vext; de, som ere hengivne til denne Udyd, blive desuden svage og skrøbelige deres hele Levetid, de blive tidligt gamle, og forkorte deres Dage, de sees undertiden at være Oldinger i deres 30te Aar, eller mod den Tidspunkt, da vore Forfædre først havde opnaaet deres fulde Mandoms-Kraft."

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Troels said...

Casanova, som vel på flere måder var særdeles fremmelig, filosoferer lidt over onani i sine erindringer.
Han når frem til, at den skadelige virkning, som oplysningstidens lærde ellers var enige om, var til at overse.

Faktisk mente han, at onani var en særdeles god ide.Og han stod bestemt ikke af vejen for at bruge sig selv som forsøgskanin.

10:12 AM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Oplysningens nysgerrighed, tolerance og frisind hænger umiddelbart dårligt sammen med deres ihærdige fordømmelse af onani.

Foragten kommer fx til udtryk i bestsellerbogtitler som “Onania, or, the Heinious Sin of Self-Pollution, and All its Frightful Consequences in Both Sexes, Considered”, der solgte 38.000 eksemplarer eller “Onanism: or, A Treatise Upon the Disorders Produced by Masturbation: or, The Dangerous Effects of Secret and Excessive Venery”, der udkom i femte oplag i 1781.

Tonen overfor onani i 1700-tallet var intolerant og utvetydig. Selv Voltaire og Rousseau var skeptiske overfor denne aktivitet, på grund af en frygt for faldende population. Jævnfør homoseksualitet, der på langt sigt resulterede i samme affolkning.

Det er rigtigt at Casanova var ret progressiv på det punkt - som på flere andre - men tonen generelt var meget streng overfor onani, som de betragtede som 'spild af sæd'.

10:31 AM  
Anonymous Dr. Livingstone said...

Hvis man må være så fræk at sammenligne Europa i 1700tallet med vore dages Afrika, så har mange gambianere det på samme måde mht. onani og homosexualitet. Det er temmelig entydigt frygteligt og ikke spor sexet. (Nej, heller ikke to damer i seng med hinanden er ok). Det er noget GRIS og det gør man bare ikke.

8:40 PM  

Send en kommentar

<< Home