mandag, september 03, 2007

Schiønnings dagbog 6.9.1807

Den 6. september 1807. Det havde brændt temmelig hele Natten, men som det syntes dybere inde i Byen; endnu i Dag steg en temmelig røg op af Byen. I morges kom fra Lyngby den Efterretning, at portene skulle være aabnet og Kiøbenhavn tillige med flaadan overgivet, man kunne da sige at tillige med var halvdelen af riget overgivet, Sundets herligheder, etc. og det syntes førend man gjorde et saadant skridt, burde der gaaet mere forud, der vil blive os til evig skamme i historien og et tilfælde der nok aldrig er hændtes nogen nation før.

Her stopper vi med at følge søofficer Peter Christian Schiønning (1732-1813) og hans dagbog. Jeg må understrege at det ikke gik sådan for sig som Schiønning hører, men han refererer præcist alle de rygter der når frem til ham.

Hans dagbog er virkelig spændende læsning. Senere vil jeg måske bringe flere bider af den. Jeg har hørt at den er under udgivelse. Det fortjener den.

Etiketter: