søndag, september 02, 2007

Schiønnings dagbog 2.9.1807

Den 2. september 1807. Hørte man skyden fra om Morgenen Kl. 6 omtrent til mod Kl. 11 af og til. Om Aftenen, da det begyndte at mørknes, kunne se som ildebrand i Kiøbenhavn paa to steder, den ene som var stærk, omtrent i linie med slottet, den anden noget mere vest, som snart syntes slukt, den anden brændte endnu om Natten, men om Morgenen saas ingen røg, og formodentlig været slukket. Man beskiød ogsaa hinanden om Aftenen med brandkugler eller gloende Kugler som det syntes, vores formodentlig gik fra vesten til østen, syntes med langt mere effekt. Paa kvisten, hvor ieg iagttog dette, syntes nogle os saa nær som om de var kastede fra Chartous Gaard, og gav et frygteligt skiønt syn. En mængde mindre ildkugler saa man kun blinket af idelig paa himlen ligesom et kort lynild eller kornmod, faa af dem saa vi kun i luften lavt over vores horisont, da de strax dalede igien og gik under samme, de var østligere, som om de var fra skinnen, som ieg dog ikke ved til hvad nytte, da de næppe har faaet noget af batterierne, og ellers ikke kunne række. Intet Skud kunne ellers høres. Maaske har englænderne forsøgt paa at beskyde Byen og flaaden med særdeles brændende sager i temmelig nærhed.

Etiketter: