tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 25.8.1807

Den 25. august 1807. Sagde man der havde været set ild i Nat ved Kiøbenhavn, som man sagde var en forstads afbrænding, men som ikke er rimelig, der er ofte ildløs i Kiøbenhavn. I Eftermiddag blev imellem 4 og 5 hørt som en stærk bombardement igien. Man sagde, de engelske tropper, hvis antal man ikke ret vidste, havde Ordre i Morgen at holde sig nær Kiøbenhavn igien. Seks engelske Fruentimmer var i kroen i Dag (da adskillige af Folkene havde deres koner med spæde Børn med, maaske egentlig kun vaskekoner). Disse havde snakket en Hob. Kiøbenhavn ville og skulle de have, og som de mente i Morgen nok skulle ske, og naar de da saaledes havde faaet Sjælland, skulle de danske føres derfra til England og øen igien besættes med englændere. Fik de ikke Kiøbenhavn ville de dræbe, røve og plyndre i hele landet.

Etiketter: