tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 17.8.1807

Den 17. august 1807. Da vi om Morgenen ville haft en Vogn ind med nogle kufferter, for siden selv at køre ind, turde ingen bonde her i Byen mere køre ind. De engelske tropper som havde giort landgang var set i Lyngby og rundt om endog til hest, brødkonen som kom derfra, sagde at have set dem der. De var bevæbnede, sagde hun, med pistoler i bæltet, sabler og gevæhrer, de red paa heste som løver og selv saa de ud som glubende helte. De tog gode heste, hvor de saa dem, ligesom og kvæg og kreaturer etc. saa havde sat hele Byen i skræk. Bønderne frygtede for at miste deres heste, blive ilde medhandlede, tvungne til at køre for dem. Dissuden gik det rygte, at Kiøbenhavns porte alt var lukkede og Byen spærret, ligesom den og frygtede at blive taget til forsvar, da der fattedes endnu Folk i Kiøbenhavn. Bønderne begyndte med at pakke deres gods sammen, grave en del ned, sende deres koner og Børn dybt ind i landet etc. I Aften var her en stor nedslagenhed i Byen, Fruentimmerne især græd og hylede paa gaderne, men havde set englænderne som sagdes i Gladsaxe, Buddinge, Værløse etc. som var rundt om denne by. Man hørte hele Dagen en Hob skyden fra Byen dels med Canoner, dels og som bommeskud, dels som en slags excercering.

Etiketter: