fredag, august 17, 2007

Skaberens mesterstykke

"Maaden hvorpaa Menneskeslægtens Forplantning skeer er sandelig et stort Beviis for Skabningens Fuldkommenhed. Driften til Samleie, Vellysten i Samleiet, er for gode og tænkende Mennesker Skaberens Mesterstykke."

Åbningsordene i Samuel Gotthelf Crusius' værk "Manddommens Igjenerholdelse" fra 1801.

Etiketter:

2 Comments:

Blogger Vengaboy said...

lækkert ord, igjenerholdelse! Det bruger man alt for sjældent...

7:34 PM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Igenerholdelse, ja det er et ord vi bruger for lidt, det må vi forsøge at... ja, igenerholde.

Bogens fulde titel er i øvrigt også ret skøn:

"Manddommens Igjenerholdelse, eller: Hvorledes kan den tabte eller formindskede mandlige Evne igjen erholdes og styrkes?, en Tilflugt for Alle som have udsvævet i Kjærlighed eller ved Selvbesmittelse, oversat, og efter den niende Originaludgave, paa ny gjennemseet."

11:40 PM  

Send en kommentar

<< Home