tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 15.8.1807

Den 15. august 1807... Alle de engelske Officerer var overmaade høflige mod de danske, især Admiralen der er rost af alle, der holdt aabent taffel for byens [Helsingørs] Folk, og mange af de, fru Nägler talte med, havde spist der. Han havde udladt sig med at at Aarsagen hvorfor han var sendt hertil var ham gandske ubekendt, vel havde han ordrer med sig, der skulle sige ham det, men som han endnu ikke havde maattet brudt, og dersom samme indeholdt at være fjendtlig mod os, ville han før ønske sin død.

Etiketter: