tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 16.8.1807

Den 16. august 1807. Søndag om Morgenen sagde man, der var giort landgang om Natten i maaneskin med 2000 Mand ved Torbek, de skulle alt have taget nogle heste bort ved Vebek, etc…
Englænderne skulle endnu ikke være deres ordrer ret bekendt, men det skal være deres ramme alvor og de mener os det barsk. Et stort kar blev sat for hver dør fuld af Vand, og mere i stand giort for at tage mod en bombardement.

Etiketter: