tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 21.8.1807

Den 21. august 1807. Saa ieg 4 kavallerister, der havde skiønne blaa munderinger, skiønne heste og smukke Folk … alle frygtede dem, ingen uden hundene havde mod til at angribe dem… Da slet ingen tilførsel her nu kunne faas fra Kiøbenhavn var adskillige artikler saasom sukker, vin, Caffe og meget andet i en hast her stegen til utrolige priser, at man næsten gandske maatte undvære samme, da ingen havde haft Tid, eller tænkt paa at forsyne sig med saadant. Kroen havde intet.

Etiketter: