tirsdag, august 28, 2007

Schiønnings dagbog 28.8.1807

Den 28. august 1807. Bombarderede man som det syntes hele Dagen iblandt kun langsomt. Man sagde, at der 3 Gange havde været ild i Kiøbenhavn i Dag, at man baade havde set røgen af ilden, men næppe rimelig uden de havde vundet batterierne, da de vel næppe ellers højst kun har kunnet række Kastellet. Sil Svendsen, hvis Hus var ledig havde siden i gaar lagt en del engelsk infanteri, hvor og laa en Officer af rang, nemlig en Major. En skildvagt var posteret uden for hans port, og der sad stedse en Hob soldater, der udenfor. De talte stedse om, at de ventede flere Skibe med Folk. Andre sagde, at da de nu saa, de ikke kunne indtage Kiøbenhavn, ville de selv gerne ønske at tage bort igien, men at der nu skulle forsøges andre stæder, og de skulle forblive her til november.

Etiketter: