fredag, august 31, 2007

Schiønnings dagbog 1.9.1807

Den 1. september 1807. Man hørte ingen skyden i Dag. De Folk som var fangne i gaar, sagde man var af landeværnet, nogle sagde 300 andre 500 Mand, med en af deres generaler, formodentlig da Waltersdorff eller Oxholm. I Eftermiddag saa man en røg stige op fra Kiøbenhavn, som der havde været ildløs. Nogle englændere sagde, at de fik nok ikke Kiøbenhavn, men forblev her dog i vinter. Hørte de 20.000 Mand fra Pommern endnu ikke skulle være ankommen. Man sagde en engelsk Commandeur havde mistet den ene haand.

Etiketter: