mandag, september 03, 2007

Schiønnings dagbog 5.9.1807

Den 5. september 1807. Morgen Kl. 3 saa endnu ilden i Byen temmelig stærk. Man sagde i Dag, at spiret paa Tyske Kirke var nedfaldet i Nat, saa branden formodentlig især har været paa den kant, nogle ville mene at næsten det halve Kiøbenhavn var afbrændt, som der dog ikke nær var set ild nok til. Man begyndte i Dag paa den evighedsskyden igien med svære Skud, som varede til imod Kl. 1; hele Dagen saa man en temmelig røg opstige fra Kiøbenhavn. Mod Aften kom man med den Efterretning, at baade Frue og Runde Kirke var afbrændte (og altsaa mulig beklagelig Biblioteket og manuskripterne med) tillige med det halve Kiøbenhavn, etc. Da det begyndte at mørknes, saa ilden temmelig stærk igien, i samme direction, dog ej i en saa høj grad som i gaar. Nogle skulle have anmodet Peymann om at aabne portene, men som havde svaret: kan ieg aabne portene naar min herre siger nej. Han havde ret i det, at fordi nogle kirker og gader brændte, der ofte sker ved blot forseelse, kunne han ikke overgive Byen og flaaden. Mange var udflyttet paa Amager. Man havde ikke skudt med raketterne paa Byen i Aften, som heller ikke var nødig, da den var i en saa stor brand, og kuns at kaste ildkviste i et ildhav, thi det var ikke at formode, de ugudelige englændere ville hykle, og i betragtning af det var løverdags Aften, deri at ville vise en gudfrygtighed.

Etiketter: