fredag, september 14, 2007

Kvindemode og sex i 1700-tallet

Om det seksuelle i kvindemoden i 1700-tallet:

”Samtidig blev kvindekroppen presset ind i en omvendt kegle, der oventil præsenterede brysterne som frugter i en skål og nedentil samlede kroppens sigtlinjer i skødets trekantede dyb.”

Citatet fortsætter: ”Den samlede virkning af disse stilbestræbelser var en dobbelt: På den ene side fremhævedes med alle midler kvindens sekundære kønskarakter. På den anden side antog hele udklædningen form af et panser. Såvel pudderlagene som korsetteringen og skørtestativet gjorde enhver tilnærmelse til den udkårne til lidt af en ingeniørmæssig bedrift. Alt imens den aristokratiske mode i denne proces udfoldede en sensualisme, som ikke kendtes indenfor enevældesamfundet, foregik processen igennem bepansringer og under former så kunstfærdige, at historien hverken før eller siden har kendt dets lige.”

(Fra ”Dansk litteraturhistorie”, Gyldendal 2000, bind 4, billedtekst s. 63)