tirsdag, november 27, 2007

Fortid og Nutid

Jeg har et essay i den nye udgave af det kulturhistoriske tidsskrift "Fortid og Nutid" (okt. 2007). I essayet "Undskylderi" kommenterer og påpeger jeg nogle problematiske faktorer ved historiske undskyldninger og beklagelser. I det seneste år har der været adskillige eksempler på denne omsiggribende ”undskyldningskultur”, som jeg synes er en vældig interessant genre og som jeg jo også har omtalt flere gange her på bloggen.

Man kan se mere om tidsskriftet her, men jeg tror desværre ikke artiklen bliver lagt på nettet.

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Well, det er en spændende og sær problematik. Men selvom det ikke er det samme, så var det da meget rart at få en undskyldning fra en person i sundhedssystemet, efter at min moder var blevet groft fejlbehandlet.
Personen kunne på ingen måde have gjort fra eller til, så på sin vis var det en gratis omgang for vedkommende. På den anden side følte jeg mig som et menneske, og ikke blot en belastning, et tal, i systemet. Jeg kunne snildt forestille mig at aboriginals m. fl. kunne have det på samme måde. Tænk sig, at en repræsentant for 'systemet' kan se det fra éns side. Så undskyld mig, men jeg er på undskyldningsholdet.

8:49 AM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Hov hov, bare fordi jeg beskæftiger mig med denneher genre, behøver jeg jo ikke være imod historiske undskyldninger, og bestemt heller ikke undskyldninger helt generelt. Jeg synes der er nogle problemer med de historiske undskyldninger (hvem skal sige undskyld? hvor langt skal man gå tilbage? er det ikke bedre at garantere, at miseren ikke kommer til at gentage sig?) men som sådan synes jeg de er sympatiske. Det kræver sit mandfolk at indse at man har begået en fejl.
Også i det tilfælde du nævner synes jeg en undskyldning var en flot og modig gestus, som er meget på sin plads. En undskyldning er netop at vise sine medmennesker respekt, at acceptere deres eksistens og deres følelser.
Så i øvrigt Søren Faulis meget fine film, "Min morfars morder" forleden, som netop handler om dette mod, til at undskylde og tilgive.

3:57 PM  

Send en kommentar

<< Home