mandag, januar 12, 2009

Barhow

Jeg er nået til den næstsidste af mine kilder, den aparte norske teolog og huslærer, Hans Barhow, der skriver sine erindringer ca. 1750, hvor han absolut ikke lægger fingrene imellem. Han er en pudsig fætter, og ja, der er en hel del "stodderpral". men det er også rigtig interessant:

"Barhows selvbiografi præsenterer os således for nogle mennesker, som ikke kendte til den seksuelle snerpethed og fortrængning, som prægede menneskene godt hundrede år senere og frem til vor tid. Hvor vidt det kom på dette felt kan illustreres med et andet norsk eksempel. Baron F. Wedel Jarlsberg fortæller fra 1870’erne om sin tante der var så ’blufærdig’, at hun sad og syede betræk til stolebenene, fordi hun ikke kunne lide at de var nøgne – det gav nemlig farlige associationer!”

(Fra forordet til kildeudgivelsen af Karl Peder Pedersen, s. 40).