tirsdag, november 11, 2008

Bedre bevaring af dansk kulturarv

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med finansloven for 2009 enige om en markant styrkelse af bevaringsindsatsen til sikring af den gamle danske kulturarv, og en fortsat styrkelse af kulturlivet. Regeringen og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er således enige om at afsætte ca. 225 mio. kr. til nye kulturinitiativer over de næste fire år.

150 mio. kr. til styrkelse af kulturbevaring
Kulturarven har væsentlig betydning for danskernes identitetsfølelse i en globaliseret verden. Partierne er derfor enige om, at der afsættes en kulturbevaringspulje på 150 mio. kr. i alt i perioden 2009-2012. Kulturbevaringspuljen skal anvendes til at sikre centrale dele af den danske kulturarv for eftertiden. Puljen anvendes blandt andet til at igangsætte et påkrævet genopretningsprojekt af Frederiksborg Slot og til at sikre runestenene i Jelling.

75 mio. kr. til fortsat styrkelse af kulturlivet
Der er endvidere med finanslovforslaget for 2009 afsat i alt ca. 75 mio. kr. over de næste fire år i tilskud til Den Gamle By i Århus, styrkelse af dansk design, støtte til litterære formål og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.