mandag, december 03, 2007

Mennesket er ikke politisk

Jeg tror jeg har fundet det kloge citat, som skal indlede mit speciale om sex i 1700-tallet...

"En revolution bringer ikke frihed," skriver Aldous Huxley i Livets Runddans. "Politisk frihed er svindel; fordi et menneske ikke tilbringer sin tid med at være politisk. Han tilbringer den med at sove, spise, drikke, more sig lidt og arbejde - mest med at arbejde."

Sex er en væsentlig menneskelig aktivitet, som optager det enkelte individ, hvor som helst i historien. I det daglige er seksualiteten langt mere central end de krige og den evindelige politik, som historiebøger fortrinsvis er fulde af.

15 Comments:

Anonymous Martin said...

Hmmm.Du kommer til at argumentere noget mere for visdommen i det citat der. Skal vi sige over en flaske mellem jul og nytår?

7:35 PM  
Anonymous Anonym said...

Er det ikke politikkens opgave, at sørge for et samfund, hvor den enkelte kan leve i fred og arbejde, have sex og se børnene vokse op?
Og uanset hvor meget man end mener at sexualitet er en social konstruktion, så har den dog en fysiologisk basis. Det gør sig nok ikke gældende for politik, eller?

8:19 PM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Måske er det slet ikke så klogt, som jeg synes? Men ja, du, anonym, er inde på det jeg synes er essentielt: At der i mennesket næppe findes en iboende drift efter at være politisk, ligesom der findes en drift efter mad og reproduktion - og kærlighed? Det er klart at når der er krig, er det noget, der fylder meget i folks bevidsthed, men i det store hele, i hverdagen, er det de nære ting, der er de vigtigste. Og derfor synes jeg også de er interessante at undersøge historisk set. Giver det ikke mening?

7:07 PM  
Anonymous martin - i den bedste mening said...

Jamen, så starter vi her :-)

Th-> Du sammenligner æbler og pærer og afgør, at pærer er det rigtigste, gør du. Smagsdommeri?

Kan bedre lide anonyms (nina?) måde at stille op på - at "den evindelige"(cheap shot, come on) politik er rammen om f.eks sex, men synes stadig ikke, den er helt god. Politik er ikke kun en ramme.

Er sex ikke (også) politisk? Mange saudi arabere nok gerne ville have politisk frihed til at knalde noget
mere.

Anonym -> synes ikke, det er så væsentligt, om det er socialt konstrueret eller ej.

Huxley ævler.

P.S: Hvad er det for historiebøger, der er fulde af krig?

11:44 PM  
Anonymous Nina, medstifter af Sexualpolitisk Forum said...

Selvfølgelig er sex også politisk. Men homosexualitet florerer temmelig kraftigt i de arabiske lande, på trods af dødsstraf. Det ser jeg som et klart bevis for, at politikken er en meget svagere kraft end sexualiteten.
Men jeg er villig til at diskutere videre over en flaske halal-øl.
PS: Godt gættet Martin. Sådan noget som Gads historieleksikon har MANGE opslag om krige, politiske partier og andet abstrakt. Men intet om sex. (Øv).

10:04 AM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Det er da klart at det er politikkens rolle at skabe de rammer, der skal til for at folk kan have det godt og tænke på deres egne "småting", så langt er vi enige. Jeg siger bestemt ikke at krige og politik er irrelevante at beskæftige sig med som historiker (æbler), men blot at disse mere patriarkalske makro-emner har fået temmelig meget fokus i de sidste, well, 2.000 eller 3.000 år. Det er på tide også at inddrage menneskernes hverdagsemner (øh, pærerne) ikke på bekostning af, men som supplement til, den politiske historie.
Jo, man kan sige at sex også er politisk, men helt inde under huden, når lyset er slukket, så tror jeg ikke folk stemmer med deres ædlere dele.
Gads historieleksikon er et godt eksempel, rigtig godt endda. Jeg kunne også tilføje den lange stribe af bøger om besættelsen og den kolde krig, der dukker op i disse år. Det er svært at påstå at disse emner ikke er temmelig godt belyst efterhånden. Jeg tror det andet fokus har rigtig godt af også at komme med.

1:36 PM  
Anonymous martin said...

Vi er ikke uenige. Ikke, hvis vi er enige om, at sex - blandt meget andet - er en velkommen udvidelse af feltet.

Det skal bare ikke være på bekostning af det andet - jeg tror ikke, vi er færdige med at forstå krig og politik.

Den idelle frugtsalat har balance mellem æbler, pærer, passionsfrugt;-) og en masse andet.

Hvornår skrev Huxley det citerede?

3:55 PM  
Anonymous Nina said...

Surviving Hitler and Mussolini : daily life in occupied Europe
Gildea, Robert. En antologi, der bl.a. belyser tyskerpiger i Danmark og Norge. Så hut jeg visker, så er der ikke meget om de voldtægter der følger med enhver krig. Det er heller ikke i dén bog, man skal finde udredninger af hvor svært det er at få anerkendt voldtægter som 'forbrydelser mod menneskeheden'. Jeg kan kun komme i tanker om to tilfælde, hvor man har sagt undskyld til de mange tusinde kvinder (i henholdsvis ex-Jugoslavien og Kina), der blev voldtaget som straf for at være i slægt med fjenden.
Det er i mine øjne et godt exempel på pæbler.

5:12 PM  
Anonymous martin said...

Øh, "daily life" er vel en meget god illustration af at Th. ikke er den eneste, der synes det nære er interessant... Og at æbler og pærer netop skal undersøges og forstås i sammenhæng. Bedømt alene på titlen - kender ikke værket

Synes, det er unfair at bebrejde... ja, hvem... for ikke at udforske een specifik problemstilling. Som jeg er meget enig i er væsentlig. Og i øvrigt illustrerer, at niveauerne - i mangel af et bedre ord - hænger uløseligt sammen.

6:36 PM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Årh, hvor kært, så endte vi med at være helt enige, gjorde vi ikke? Vi opfandt endda en helt ny frugtgruppe, pæblerne. Det er sjædent debatterne her på siden ender der, synes jeg. Det plejer at være: Jeg siger noget, Martin siger noget klogt, jeg siger Martin har sgu nok ret, jeg siger det samme som ham :-)

Huxley-citatet er fra starten af 1920'erne. Så han var altså ikke engang 30, da han skrev det, og bristefærdig af skepsis overfor alt og alle.

8:27 PM  
Anonymous martin - mangler briller said...

Arghhh, havde ikke set nina skrive æbler med p. Det gør min sidste kommentar meningsløs

Jamen, så ER vi sgu nok enige. Stort set. Fordømt.

Er stadig uenig med Huxley, men det giver fin mening, at det er skrevet i tyverne. Lige efter en stor desillutionerende krig ;-)

10:11 PM  
Blogger Martin Glaz Serup said...

Jeg kan ikke forstå hvad det er I er enige om, når I ikke definerer hvad I forstår ved 'politisk'?!?

12:39 PM  
Anonymous Nina said...

Mugne Martin kan gerne sende alenlange argumentationer mod min definition, men here goes:
Politik er beslutninger, der angår en større mængde personer. Derfor er krige, finanslovsforlig og lukkedage i børneren politiske.

Sex er ofte ikke ret politisk, da det sjældent rager andre end de to involverede parter. Men pudsigt at du ikke spørger efter en definition af sex, da det er noget som fx Pernille Vigsø Bagge af SF mangler. Også dét...

4:11 PM  
Anonymous Nina, i eftertænksom mode said...

Her mener jeg: Politisk historie forstået som modsætningen til kulturhistorie. Politikken kan man slutte sig til eller ej, men der bliver taget en beslutning om dit og dat. Kulturen kan man ikke påvirke i samme grad, mener man kan godt lade være med at selv være med på juleræset, men det foregår stadig omkring én. Og der er jo ingen, der har taget en beslutning om at danskerne skal gå op i øl og fodbold, men det gør de, det er en del af deres kultur.

4:17 PM  
Anonymous Anonym said...

Der er en gammel femiparole, som jeg synes, er ret relevant i denne sammenhæng: "The personal IS political!" Tænk lige lidt over det. Jeg uddyber gerne lidt senere, men tænk lige lidt selv først...

1:41 PM  

Send en kommentar

<< Home