søndag, december 02, 2007

"Det hører fortiden til"

"Man kan ikke sige 'det hører fortiden til', uden at man samtidig forråder fremtiden."- Winston Churchill