søndag, juli 15, 2007

Sex i Mellemøsten/1700-tallet

Weekendavisen har en interessant artikelserie for tiden om sex i Mellemøsten. Holdningen til sex er som bekendt illustrativ for et samfunds menneskesyn.

En psykoanalytiker fra Beirut har gjort sig nogle interessante iagttagelser ifm. borgerkrig og belejring. Kroppen er det sidste vi har, siger hun i WA, når vi er i stor fare. Hvis vi tror vi skal dø, er der en kæmpe frihed i (spontan) sex. Når vores liv er i fare, og døden lurer, søger vi det ekstreme.

Jeg tænker - fordi jeg allerede går og tænker over vinkler på mit speciale om sex i 1700-tallet - om man mon kan overføre iagttagelsen til 1700-tallet. Om det også påvirker én sexuelt at færdes i et samfund, hvor sygdom, død og begrænsning er allestedsnærværende. Om det mon påvirker ens opfattelæse af sex og af frisind?

2 Comments:

Blogger Thomas Oldrup said...

(Klaus Wivel: "De elskede alle sammen alle vegne", s. 8-9 i Weekendavisen Kultur, 13. juli 2007)

2:20 PM  
Anonymous Anonym said...

"Der er helt sikkert noget om det, men jeg tror at døden skal være meget synlig og tydelig før man bliver så løssluppen - og det er for nemt at glemme bagsiden: Voldtægten. Er i færd med at læse Umberto Eco: Seks Vandringer i fiktionens skov. Meget fine betragtnminger han har om textens tid og sandheden..."

2:21 PM  

Send en kommentar

<< Home