tirsdag, juli 10, 2007

Den ukendte soldats grav

Er tilbage fra Hald. Gik tur med min søster i Mindelunden i dag.

I et ældre leksikon (Berlingskes fra 1936) så jeg på Hald - jeg kommer til at savne det bibliotek! - at Danmark var det første land i verden til at starte trenden med Den Ukendte Soldats Grav. Alle lande, der deltog i 1. verdenskrig lavede sådanne symbolske grave i 1920, 21 og 22. Men Danmark havde en på Dybbøl Banke allerede efter krigen 1864.

I leksikonet stod der i øvrigt om denne kuriøse - næsten surrealistisk opsatte - og mindeværdige åbning af den ukendte soldats grav i Bruxelles: ”11. Nov. 1922 jordedes ved Foden af Kongres-Søjlen i Bruxelles en ukendt belgisk Soldat: 4 Kister med ukendte Soldater var bragt til Bruges, hvor en krigsblind udpegede den ene Kiste. I Bruxelles blev Kisten baaret fra Banegaard til Grav af Krigs-Invalider, hvoraf Halvdelen havde faaet højre, Halvdelen venstre Arm amputeret.”

Etiketter: