onsdag, juli 04, 2007

Neurasteni

"Neurasteni (græ.) N e r v e s v æ k k e l s e, er en Neurose. Den staar Hysterien nær, men er dog i Reglen ikke vanskelig at adskille derfra, og den omfatter ogsaa en Del af det, man hidtil har kaldt Hypokondri. N. er et navn af nyere Dato, men selve Sygdommen har været længe kendt og har gaaet under andre Navne; et af de mest populære er N e r v ø s i t e t (Nervosismus). 19. Aarh. er blevet kaldt Nervøsitetens, og dette passer sikkert for dets sidste Halvdel. Det synes jo, som om Nervøsitetesn i det hele taget er i Tiltagende, og Forklaringen har man - til Dels vel med Ret - søgt i Nutidens rastløse Liv, den forøgede Trafik, den tiltagende Konkurrence, i det hele den stærkere Kamp for Tilværelsen."

Opslag i Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon, "XIII. Bind Musikakademi - Panthenon" fra 1902 i Halds bibliotek

Etiketter:

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

I følge Tom 'jeg-tror-kun-på-målbare-fakta' Bolwig, psykiater og hjerneforsker, så er der en klokkeklar sammenhæng mellem det moderne storbyliv og depression. Vi tåler meget dårligt at omgåes menensker vi ikke bryder os om, så de havde såmænd nok ret dengang...

7:17 PM  
Blogger Thomas Oldrup said...

Herlig formulering: Vi tåler dårligt at omgås mennesker vi ikke bryder os om. Meget sandt.

Og meget apropos kan man da i det mindste glæde sig over dét, nu mens Roskilde Festivalen starter. Godt man sidder i fred og ro, her på sin herregård i kronjylland, og ikke står skulder til skulder i smatten med en fadøl.

6:30 PM  

Send en kommentar

<< Home