fredag, juli 06, 2007

Kønskarakterer

Apropos Helmuth Nyborgs kontroversielle forskning i mandlig og kvindelig intelligens, og hans "frifindelse" i dag for videnskabelig uredelig... For godt 100 år siden var Salmonsens leksikon nået frem til noget lignende:

Under Kønskarakterer læses bl.a.:

”I det hele staar Kvindens Hovedform nærmere ved Barnets. Hjernens Vægt er hos manden gennemsnitlig 1,375 Gr., hos Kvinden 1,245 Gr.; paa jo lavere et Kulturtrin en Menneskerace staar, des mindre Forskel er der paa Mænds og Kvinders Hjernevægt; ringest skal Forskellen være hos Negre og Australnegre. Paa de aandelige Evner er der ligeledes Forskel; medens Evnen til abstrakt Tænkning samt til aandelig Nydannelse er størst hos Manden, ere Følelseslivet og den intuitive Opfattelse mest udviklet hos Kvinden.”
(Fra Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon for Norden. Bind XI.)

Etiketter: