onsdag, februar 13, 2008

Spænding om Københavns tidligste historie

Ved et møde i Selskabet for Københavns Historie for nylig berettede arkæologerne Lene Høst-Madsen og Hoda El-Sharnouby fra Bymuseet om de forestående udgravninger i hovedstaden. Begge arkæologer trippede af spænding for hvad udgravninger i forbindelse med bl.a. metroens udbygning vil byde på. Københavns middelalderby er faktisk én af de danske middelalderbyer man ved allermindst om. Byer som Århus og Roskildes barndom er veldokumenteret, mens man næsten ingenting ved om København. Metroudbygningen vil besvare nogle af de mange spørgsmål om det allertidligste København. Arkæologerne håber at få ny viden om Københavns allertidligste bydannelse, om tidligt kirkebyggeri, om den ældste havn og befæstning.

Ved gravninger ved Nikolaj Kirke håber arkæologerne f.eks. at finde højmiddelalderlige begravelser, og ved stationen ved Christiansborg forventer arkæologerne at finde bolværk, gamle aflagte skibe og hele, små joller. En prøveboring har allerede dateret området til jernalderen (år 778), hvor der er fundet indicier på tidlig menneskelig aktivitet i form af en bådebro eller et bolværk. Måske finder man en lille fiskerlandsby, der er ældre end den by man hidtil har kendt til.

I løbet af de kommende års mange udgravninger i København risikerer byen at blive gjort væsentligt ældre end det vi tror i dag. Det bliver uhyre spændende at følge med i. Det vil jeg forsøge at gøre i Alt om Historie.

Etiketter: