tirsdag, november 21, 2006

Tobaks-Røgen i Kiøbstæderne.

Regeringen sidder og forhandler rygeforbud mens jeg skriver dette.

Jeg sidder og ryger og skriver opgave, og er ved at læse Luxdorphs dagbøger fra 1700-tallet. Faldt - apropos rygeforbuddet - over, at Luxdorph og kancellikollegiet den 30. november 1761 også havde rygeforbud på dagsordenen.

En byfoged Thomas Montagne fra Ringkøbing ønskede, at det simpelthen skulle forbydes bønderne at ryge tobak på gaden. Også selv når de havde en ”hytte” på piben. Så vidt jeg kan se ikke kun i Ringkøbing, men i alle landets købstæder. Stiftamtsmanden var enig med ham, da der hvor der var stråtage kunne ske ulykker.

Læg mærke til at det er ”bønderne”, der nævnes som problemet, det er ikke de ærværdige borgere, der er problemet. Bønderne blev i denne tid opfattet som dvaske, drikfældige, stædige og ualmindeligt dumme, som små børn.

Etiketter:

1 Comments:

Blogger ma said...

Tja, er der i det hele taget noget, der har ændret sig?

8:16 PM  

Send en kommentar

<< Home