søndag, oktober 07, 2007

Det værste, der nogen sinde er sket i Danmark

“Hvem af dem er det mon, justitsministerinden taler om, når hun siger, at terrorsagen fra Odense er “det værste, der nogen sinde er sket i Danmark”?... Hvad snakker hun om? Hvad med 1864? Københavns bombardement? Butragueno og 1-5 mod Spanien i Mexico? Halland og Blekinge og snaphanerne og gøngerne? Det stockholmske blodbad og Christian IV på Trefoldigheden? Hvad snakker hun om? Der er jo ikke sket noget som helst.”

- Peter Laugesen i Information (hapset fra Dennis G. K.)