søndag, september 30, 2007

Forholdet koncentration / frisure

Nyhed fra Dennis B's blog:

"Mandlige teenageres evne til at høre efter er omvendt proportionalt med højden på deres hår.
.
Resultat af længerevarende empirisk undersøgelse foretaget på Arbejdermuseet i København."