lørdag, april 05, 2008

Cand.snusfornuft

Det vi lærer på universitetet er vel bare institutionaliseret snusfornuft. Vi gør præcis det samme, som de sidder og gør nede på Café Heimdal hver aften. Vi gætter og parlamenterer, slynger om os og hævder hårdnakket. Eneste forskel er at vi i vores speciale må plastre alle vores gætterier til med andre folks gætterier, nede i fodnoterne, for at give det hele et skær af en bleg legitimitet.

2 Comments:

Anonymous tc said...

Ikke enig. Det man lærer som kandidat er at vægte argumenter ud fra en række objektive kriterier (og ja, jeg ved godt at de semi-fiffige så siger "men hvad er objektivt?" men lad os lige droppe den).

Det er også søgen efter objektivitet, der gør at kandidater har det svært i arbejdsgruppe med eksempelvis lærere (som der var de tværfaglige grupper med på Aalborg universitet og som var en ka-ta-strofe), som i uddannelsen har fokus på, at man skal bruge sig selv, og tage udgangspunkt i sine egne grænser.

Kort fortalt er det argumentet: "jeg synes, fordi jeg..."vs. "jeg konstaterer, fordi emperien..."

7:37 PM  
Blogger Martin Glaz Serup said...

Jeg lader tc's kategoriseringer ligge og konstaterer at det lader til at der er nogen der også fremadrettet er godt i gang med specialet ;-)

11:52 AM  

Send en kommentar

<< Home