torsdag, februar 15, 2007

Farven grøn!

Ved at læse Havelock Ellis’ fascinerende ”Psychology of Sex” fra 1915. I den fjerde del, om ”Sexual Inversion”, læser jeg dette fascinerende stykke:

Det er tydeligt at bøsser har en besynderlig glæde ved - i deres tøjstil - at blotte deres nakke, modsat almindelige mennesker. Det ses også at homoseksuelle har en forkærlighed for grønne klæder. Denne forkærlighed for grøn er veldokumenteret i adskillige af de sager han har undersøgt, af begge køn. I nogle af dem opstod denne forkærlighed spontant efter deres ”omvendelse”.
Grøn er meget sjældent yndlingsfarven for voksne af den Angel-Saksiske race, skønt nogle undersøgelser har vist at det er oftere yndlingsfarven blandt børn, især piger, og at den oftere foretrækkes af kvinder end af mænd. Favoritfarven blandt normale kvinder, og ofte også blandt normale mænd, skønt ikke så ofte som blå, er rød. (s. 299)

Det er fascinerende de holdninger der kommer til udtryk om bøsser - og farven grøn - men endnu mere fascinerende den tanke der ligger bag, at bestemte mennesker, bestemte køn foretrækker bestemte farver. Mest fascinerende er det dog at nogen overhovedet har undersøgt dette.

Noget af det man må være taknemmelig for, som historiestuderende - eller bare som nysgerrigt menneske - er det væld af besynderlige sideinformationer man støder på.

Etiketter: