søndag, februar 18, 2007

40 millioner hamsterblogs

Thought-in-progress III

En blog er en lille hjemmeside, hvor indholdet skabes fra dag til dag i en journalagtig form. Den vises i omvendt kronologisk orden. Blogs består af kommentarer eller nyheder på et bestemt område, snævert eller ej, mens andre virker som almindelige dagbøger. (Kaldet ”Hamster-blogs”).
Det at man kan lægge en kommentar til en post på bloggen er en vigtig del af bloggens identitet, det er dét der ofte giver den vitalitet i forhold til en almindelig hjemmeside. Nogle institutioner og privatpersoner ser blogs som en mulighed for at få meddelelser forbi ”dørmanden”, for komme udenom massemediernes censurerende filter og nå direkte frem til sine læsere/modtagere.

Der findes 60 millioner blogs på verdensbasis. (Det er samme antal som der bor i Frankrig!)
Et frisk gæt er at 40 millioner af dem handler om nogens hamster.
Mit gæt er at det er de 20 millioner andre, der vil overleve.
Jævnfør min optimistiske pointe fra forleden om at efter Struensees indførelse af trykkefriheden var det også skidt og kanel, folket boblede over i starten, men at der med tiden kom et eller andet niveau.

Martin Glaz Serup kommenterede denne tematik ovre på sin vældig besøgte litteraturblog, kornkammer.
”Det tror jeg er rigtigt. Blogs vil ikke i sig selv vedblive at være det store -- de der vil overleve, hvad man skal kalde det, vedblive at være interessante og meget læste, vil være og blive det på grund af deres status som Little Magazines. Enmandstidsskrifter eller gruppetidsskrifter, selvpublicerede, og hyppigt udkommende. De små dagblade. Specialiserede.”

Little magazines er, så vidt jeg ved, det samme som litterære magasiner, og ”little” skal ikke forstås nedladende, men som en kontrast til store og kommercielt orienterede magasiner. De "little" har dermed en langt større redaktionel handlefrihed.

1 Comments:

Blogger Martin Glaz Serup said...

Om Little Magazines, se fx her:

"tania ørum said...

Little Magazines er ikke "cute" men standardbetegnelsen for (især mellemkrigstidens) væld af skiftende småtidsskrifter, der var centrale som steder, hvor unge forfattere debuterede, nye tendenser lanceredes, bevægelser markeredes og polemiserede mod hinanden. Det er klart, at navnet er angelsaksisk, dvs. især brugt om de tidsskrifter i England og i spillet mellem USA og Europa, som de mange ammerikanske emigrantkunstnere og forlæggere mv. satte i gang især før anden verdenskrig.
Konferencen om "Little Magazines" skulle være på engelsk af hensyn til vores tysk-amerikanske deltager prof. Claus Clüver, som ikke forstår nordiske sprog.
september 26, 2006 10:09 PM"

9:20 PM  

Send en kommentar

<< Home