mandag, juni 01, 2009

Supernummer

Idag kommer det efter min mening hidtil bedste nummer af Alt om Historie på gaden. Der er ekstra meget dansk materiale dennegang: Hovedartiklen er om Blekingegadebanden. Og Georg Metz kårer i dette blad og det næste de henholdsvis fem værste og fem bedste danske konger. Der er også lidt om dansk brændevin og flere andre interessante sager.

Nye læsere kan begynde her!