onsdag, juni 04, 2008

Grundlovsdag - og fars

Vores grundlov fra 1849, den fejrer vi som bekendt hvert år 5. juni med taler og små flag på busserne, som demokratiets introduktion i Danmark - det punkt i historien, hvor vi gik fra enevælde til folkestyre. Med ét slag blev Danmark et af de mest demokratiske lande i Europa. Mange af de love, der blev indført i grundloven i 1849, gælder den dag i dag.
Det er ironisk, at 5. juni ikke alene er grundlovens dag, men også fars dag. Ikke mors dag, men FARS dag. For lad os se hvad Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849 sagde om hvem der var stemmeberettigede:

Valgret til Folkethinget har enhver uberygtet Mand, som har Indfødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar, medmindre han:
a. uden at have egen Huusstand staaer i privat Tjenesteforhold;
b. nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er enten eftergiven eller tilbagebetalt;
c. er ude af Raadigheden over sit Bo;
d. ikke har havt fast Bopæl i eet Aar i den Valgkreds eller den Stad, hvori han opholder sig paa den Tid, Valget foregaaer.

Kvinder, tjenestefolk samt mænd, der var straffede, umyndige eller ikke havde tilbagebetalt en modtaget fattighjælp, kunne altså ikke stemme. Det er nogle temmelig store lakuner i et demokrati. Det var ikke engang nødvendigt for det danske demokratis founding fathers at præcisere eller argumentere eller sågar nævne kvinder blandt de fire grupper der udelukkedes.

(Lillebitte uddrag af en kronik, der aldrig blev til noget...)

2 Comments:

Anonymous Nina said...

Vi kvinder er også ret gode til IKKE at kræve vores ret og vil helst indtage et lillebitte rum for ikke at støde nogen. Eller skulle anses som besværlige, eller værre endnu: Rødstrømper.
Da Nielsine Nielsen som den første kvinde lod sig indskrive på KU i 1871 ledte man efter en paragraf som omtalte og forbød damer på uni. Den fandtes ikke. Ingen havde bare turdet at gøre det. Eller tænkt at de også var kloge og potentielt magtfulde...

7:00 PM  
Anonymous Anonym said...

Tankevækkende indlæg

1:49 PM  

Send en kommentar

<< Home